Kontakt

Mittermayergasse 4/3
A-1130 Wien
Phone: +43 676 727 2345
Fax:     +43 1 879 8970

Iblerov trg 9
10000 Zagreb
Phone: +385 1 4617 545
Fax:     +385 1 4636 490

wko
Intes Computer > REFERENCE
h_line

REFERENCE


KVV
Kleine Versicherungsvereine AG, Wien
Austrija
Kompletno IT riješenje za OSIGURNJE USIJEVA I NASADA, OSIGURANJE IMOVINE (šest instalacija)


UNIQA
Uniqa Versicherung AG, Wien
Kompletno IT riješenje za OSIGURANJE PRIJEVOZA

ADRIATIC
Adriatic d.d. za osiguranje, Zagreb
Izračun premije za ŽIVOTNO OSIGURANJE

SUNCE
Sunce osiguranje d.d.,
Zagreb
Kompletno IT riješenje za OSIGURANJE IMOVINE, OD NEZGODE, AUTOODGOVORNOST, KASKO I ŽIVOTNO

KP
Komercni Pojistovna a.s., Prag
Kompletno IT riješenje za OSIGURANJE IMOVINE, OD NEZGODE, AUTOODGOVORNOST, KASKO I ŽIVOTNO

KRAVAG
Kravag-Sach, VaG,
Organizacni slozka pro CR,  Prag
Kompletno IT riješenje za OSIGURANJE PRIJEVOZA

CAPITAL LEBEN
Capital Leben AG,
Vaduz
Kompletno IT riješenje za ŽIVOTNO I RENTNO OSIGURANJE

TRIGLAV
Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana
Kompletno IT riješenje za ZDRAVSTVENO OSIGURANJE