Kontakt

Mittermayergasse 4/3
A-1130 Wien
Phone: +43 676 727 2345
Fax:     +43 1 879 8970

Iblerov trg 9
10000 Zagreb
Phone: +385 1 4617 545
Fax:     +385 1 4636 490

wko
Intes Computer > PRODUKTI > VVS > Moduli > Parametrizacija
h_line

Parametrizacija

System VVS nudi sistemskom administratoru i ovlastenim korisnicima niz alata koji omogucuju prilagodbu i razvoj novih funkcija sistema prema zahtjevima korisnika. Dio tih sistema je vec standardno ugradjen osnovne module, na pr.

· Dnevnik rada

· System »Evidence«

· System »Reference«

· Baza motornih vozila

Ali je za njihovo koristenje cesto potrebna dodatna parametrizacija ili punjenje baze korisnickim podacima.

Najvazniji podsubsistemi za customizaciju sistema VVS su:

· Generator produkata i tarifa sistema VVS

· Modul za administriranje korisnickih prava

· Upravljanje sistemom steta (generiranje vrsta stetnih dogadjaja)

· Upravljanje sistemom racunovodstva (definiranje kontnog plana, shema knjizenja)

· Vodjenje valutnih tecajeva

· Upravljanje sustavom opomena

· Upravljanje sustavom provizija

· Upravljanje sustavom reosiguranja

· Odrzavanje baze motornih vozila

· Upravljanje sistemom bonus/malu

· Generiranje tiska bilance i racuna dobiti i gubitka

· Programiranje tiska

· Upravljanjem sistemom »Reference«

· System standardnih dopisa