Kontakt

Mittermayergasse 4/3
A-1130 Wien
Phone: +43 676 727 2345
Fax:     +43 1 879 8970

Iblerov trg 9
10000 Zagreb
Phone: +385 1 4617 545
Fax:     +385 1 4636 490

wko
Intes Computer > PRODUKTI > VVS > Produkti osiguranja
h_line

Produkti osiguranja

Generator produkata osiguranja sistema VVS pretstavlja moćan alat koji omogućuje ovlaštenom korisniku razvoj novih produkata i tarifa osiguranja, bez pomoći ili uz minimalnu pomoć programera.

Generator produkata osiguranja sistema VVS se primjenjuje za definiciju produkata osiguranja za sve vrste osiguranja (P&C, life,...). Osnovni elementi produkta za osiguranje koji se definiraju pomocu generatora produkata su:

 • Vrsta osiguranja
 • Skupina
 • Default Valuta
 • Default Nacin placanja
 • Default Ugovoreni put placanja
 • Default trajanje osiguranja
 • Automatsko produljenje ugovora
 • Vrsta obracuna premije
 • Osigurani objekti (tipovi)
 • Osigurani rizici
 • Relacije medju rizicima
 • Izracuni premija na nivou elementarnih tarifa
 • Dodaci premiji
 • Odbici (popusti)
 • Samopridrzaj
 • Uvjeti osiguranja
 • Primjena bonus/malus sistema
 • Primjena indeksiranja
 • Sistem opomena
 • Relacije produkt/stetni dogadjaji
 • Kontrole podataka, obavezni podaci, proizvoljni podaci, granicne vrijednosti i dr.
 • Izracun rezervi za produkte life insurance
 • Izracun otkupnih vrijednosti za produkte life insurance
 • izračun mirovine za produkte mirovinskog osiguranja
 • i td.Primjenom generatora produkata osiguranja proces razvoja, testiranja i uvođenja u produkciju novih produkata znatno se pojednostavljuje i ubrzava. Razvoj novog produkta, od ideje do primjene u produkciji, kod jednostavnijih produkata traje svega nekoliko sati. Napomena: programiranje i testiranje pratece dokumentacije (police, uplatnice, propratnog dopisa,...) nije ukljucena u navedeno vrijeme generiranja produkta.

Razvoj novih produkata, na bazi vec postojecih, postupkom kopiranja i promjena, je potpuno podrzan. Dodatne kontrole, iniciranje varijabli i td. se ugradjuju u produkt osigurnja pomocu UEX. Vlastiti script za programiranje UEX je ugradjen u generator produkata

Najvaznije prednosti primjene VVS generatora produkata osiguranja su:

 • Samostalno definiranje novih produkata i tarifa, prema zamisli i zahtjevu korisnika, bez pomoći autora programskog rješenja
 • Definiranje novih produkata i tarifa, bez mjenjanja postojećih programa
 • Definiranje novih produkata i tarifa, bez programiranja i kompajliranja programa VVS
 • Slobodno definiranje struktura produkata, objekata osiguranja, rizika i tarifa
 • Definiranje novih varijabli za opis objekata osiguranja, rizika, ugovora o osiguranju. Ove varijable se automatski aktiviraju u sistemu i mogu se koristiti za svrhe pohranjivanja informacija, izrade reporta, upravljanje funkcijama sistema i tarifiranje
 • Pomoću ugrađene funkcije UEX (userexit) je moguće inicijalizirati vrijednosti varijabli, dodavanje korisnički definiranih funkcija, ugradnja novih kontrola i sl.
 • Definiranje default vrijednosti varijabli, kao što su suma osiguranja, način plaćanja premije, trajanje ugovora, knjiženje (na pr. zasebna bilančna odjeljenja za produkte osiguranja života i imovine) i td.
 • Identican produkt osiguranja, izradjen pomocu VVS Generatora produkata, je u electronic form raspoloziv za oba sistema VVS i AIS.
 • Program za import ugovora o osiguranju koristi generirani produkt za aktiviranje kontrole podataka kod importa.
 • Sistem steta koristi definiciju produkta osiguranja, kod prijave stete, i kontrole osiguranih objekata i rizika.
 • Programi osiguranja zivota koriste definiciju produkta za izracunavanje rezervi i otkupnih vrijednosti.
 • i td.

Tehnicki gledano, generator produkata osiguranja pretstavlja kljucni modul sistema VVS.