Kontakt

Mittermayergasse 4/3
A-1130 Wien
Phone: +43 676 727 2345
Fax:     +43 1 879 8970

Iblerov trg 9
10000 Zagreb
Phone: +385 1 4617 545
Fax:     +385 1 4636 490

wko
h_line

VVS

U osnovi VVS je aplikativna arhitektura IT rješenja za osiguravajuće organizacije. Arhitektura sistema VVS je sastavljena od dva dijela, prvoga koji se zaniva na pravilima osiguranja kao struke:

 • Modela radnih procesa u osiguranju
 • Modela funkcija, grupiranih po modulima
 • Modela baze podataka

i drugog dijela, koji predstavlja tehničku realizaciju :

 • Standardiziranim programskim funkcijama i modulima
 • Standardiziranim interface sistemima
 • Alatima za customizaciju i odrzavanje sistema
 • Modulima i funkcijama za razvoj korisničkih primjena

Aplikativna primjena sistema VVS se bazira na client/server architecture, pri cemu je two-tier sa fat clients i database server najčešci način primjene. Primjena tehnologija kao što su MS Terminal Server, Citrix i sl. omogučuje rad na bazi three-tier architecture, sa thin clients, i odvojenim application server i databaseserver.

Za podršku poslova prodaje VVS nudi specijalni offline modul, AIS. AIS podržava funkcije prodaje osiguranja, prijava i likvidacije šteta.Arhitektura sistema VVS je sastavljena iz dva dijela, prvi dio, koji se zasniva na poslovnim procesima i pravilima osiguranja kao struke, te drugog dijela, koji pretstavlja bazu za tehničku realizaciju rješenja.

Prvi dio arhitekture opisuje:

 • Model radnih procesa u osiguranju
 • Objekte (na pr. osoba, polica, šteta)
 • Procese (na pr. policiranje, prijava štete)
 • Model relacija između objekata i radnih procesa
 • Model funkcija, grupiranih po modulima
 • Model baze podataka

Drugi dio arhitekture VVS-a definira tehničke standarde realizacije:

 • Standardizirane programske funkcije i moduli
 • Standardizirani interface sistemi
 • Alati za customizaciju i odrzavanje sistema
 • Moduli i funkcije za razvoj korisničkih primjena

IS-VVS objedinjuje suprotne i naizgled nepomirljive zahtjeve, prvi, zahtjev za univerzalnim rješenjem i drugi, zahtjev za individualnim, specifičnim korisničkim rješenjem.


Tehnička osnovica IS-VVS

• Client-server tehnologija, sa two-tier, ili three-tier rješenjem:
• two-tier sa fat clients i database serverom.
troslojno rješenje (three-tier) na bazi MS Terminal Server, Citrix i sl., sa thin-clients i
odvojenim
aplikacijskim i database serverom
• Server, operativni sistem: Windows NT, Linux, Unix, AIX, OS/400, IBM-VS
• Radne stanice, operativni sistem: Win 98/2000/NT/XP
• Baze podataka: IBM UDB2, Oracle


Karakteristike IS-VVS-a:

• VVS je univerzalno rješenje, neovisno o vrsti osiguranja.
• VVS je individualno rješenje – VVS se prilagođava željama i zahtjevima korisnika, a ne obratno
• VVS je kompletno rješenje – rješenje VVS pretstavlja radni alat za sve stručne službe osiguravajuće organizacije
• VVS objedinjuje prednosti gotovog rješenja i vlastitog razvoja
• VVS je razvojni alat za produkte osiguranja
• VVS je strateško rješenje za prodaju osiguranja
• VVS štiti investiciju u informatičko rješenje
• VVS je baza sistema za donošenje poslovnih odluka u osiguranju


VVS-a je univerzalno rješenje