Kontakt

Mittermayergasse 4/3
A-1130 Wien
Phone: +43 676 727 2345
Fax:     +43 1 879 8970

Iblerov trg 9
10000 Zagreb
Phone: +385 1 4617 545
Fax:     +385 1 4636 490

wko
Intes Computer > PRODUKTI > VVS > Knjigovodstvo
h_line

Knjigovodstvo

Računovodstvo sistema VVS se dijeli na dva područja:

Finacijsko knjigovodstvo sa glavnom knjigom

Sva osobna knjigovodstva

Knjiženja mogu biti automatska i ručna. Automatski se knjiže premije, prenosne premije, prihodi i potraživanja po osnovi premija, udjeli reosiguravatelja i saosiguravatelja, rezerve za štete, korekcije rezervi za štete, subrogation, provizije i td.

Isplata stete se moze automatski reducirati za iznos dospjele, a neplacene npremije. Taj dio se knjizi na kontu premije u dobro. Automatsko generiranje dopisa klijentu je moguce.

Sva osobna konta se vode po principu otvorenih stavaka. Na bazi otvorenih stavaka u sistemu premijskog knjigovodstva se zasniva djelovanje automatskog sistema opomena. Za svaki proizvod osiguranja je moguce de definirati vlastiti sistem opomena, do pet nivoa opomena, te za svaki nivo razlicite akcije ( na pr. jedan ili vise razlicitih dopisa na razlicite adrese, izracun zateznih kamata, troskova opomene, automatska knjizenja i td.). Funkcije opomena su automatske . Status opomena se vodi na nivou otvorene stavke.

Sastavni dio sistema accounting je sistem inkassa/exassa. VVS koristi oba sistema platnog prometa u Sloveniji, stari i novi, preko zbirnog centra. Knjizenje je automatsko, ukljucivsi kontrolu i zatvaranje otvorenih stavaka. U procesu inkassa/exkassa se obavlja automatsko zatvaranje otvorenih stavaka i knjizenje.

Zahvaljujuci direktnoj povezanosti VVS modula sa knjigovodstvom korisnik raspolaže u svakom trenutku sa aktualnim podacima o fakturiranim premijama, provizijama, štetama i reosiguranju, na nivou vrste produkta osiguranja (tipa rizika) i nivou osobe.

Valuta knjizenja na nivou mandanta je jedinstvena, na pr SIT. Na nivou poslovnog dogadjaja je dozvoljeno koristiti proizvoljene valute (na pr. placanje stete, ili ugovor osiguranja u nekoj drugoj valuti). VVS vrsi automatsko preracunavanje u valutu mandanta, na osnovu integriranog sistema valutnih kurseva. Takva knjizenja se knjize istovremeno u valuti mandanta i izvornoj valuti. Kursne razlike i razlike u zaokruzivanju se automatski izracunavaju i knjize na odgovarajuca konta u financijskom knjigovodstvu.

Knjigovodstvo VVS sadrzi niz standardnih reporta, od pregleda konta, otvorenih stavaka po kontima, otvorenih stavaka po kasnjenju placanja, do bilance i racuna dobiti i gubitka.

Na osnovu podataka iz knjigovodstva se rade i razne analize po vrstama produkata, agencijama, terminima i td. Za izradu reporta VVS koristi vlastiti macro jezik te Crystal Reports.

Accounting system VVS sadrzi i vodjenje blagajne po branch offices i vodjenje centralne knjige izlaznih racuna.

Financijsko knjigovodstvo sistema VVS se prije instalacije mora prilagoditi individualnim zahtjevima korisnika. Individualizacija se obavlja pomoću odgovarajućih modula sistema VVS, a uklljučuje definiranje kompletnog kontnog plana firme, dokumenata za knjiženje, vrsta knjiženja i td.