Kontakt

Mittermayergasse 4/3
A-1130 Wien
Phone: +43 676 727 2345
Fax:     +43 1 879 8970

Iblerov trg 9
10000 Zagreb
Phone: +385 1 4617 545
Fax:     +385 1 4636 490

wko
h_line

Osobe

Modul “Osobe” logički pretstavlja centralni modul rješenja VVS. Podaci o svim pravnim i fizičkim osobama su smješteni u centralnu bazu podataka, zajedničku za sve vrste osiguranja (P & C, Life,…).

Osnovne karakteristike modula:
Svaka osoba je unešena samo jednom u bazu podataka.
VVS program za import podataka o osobama iz nekog drugog sistema koji automatski koristi sve kontrole podataka raspoložive i kod ručnog unosa.
Osoba koja se pojavljuje u raznim poslovnim procesima (stranka, agent, zaposlenik u osiguranju,…), dobija razne „role“.
Za svaku rolu se automatski kreira konto stranke u odgovarajućem skupu osobnih konta

Svi podaci vezani na poslovne događaje u koje je neka osoba uključena, mogu se pozvati i prikazati direktno iz modula osoba (CRM funkcije). Direktan pristup ugovorima, štetama i knjigovodstvenim podacima se ostvaruje preko VVS funkcije “Rola”.

Korištenje CRM funkcija, svi podaci vezani na poslovne događaje neke osobe mogu se pozvati i prikazati direktno iz modula osoba. Primjer: svi ugovori, štete, plaćanja šteta, sva konta, stanje na kontima, promet (pojedina knjiženja, dokumenti sa kojima je knjiženje izvršeno), otvorene stavke, opomene itd. Napomena: navedene mogućnosti se mogu ograničiti za pojedine korisnike, preko sistema korisničkih prava.Istovremeno vođenje više adresa (osnovna, korespodenčna, adresa u firmi i td.)

Proizvoljan broj vrsta adresa

Proizvoljan broj elektronskih adresa (telefon, fax, mail,…)

Vođenje dnevnika rada, tj automatska registracija izvršenih promjena na podacima neke osobe (ko, kada, šta je promjenjeno)

Koristenje dnevnika rada za vlastite zabilješke vezane na osobu

Ugrađen algoritam za kontrolu „dubleta“, otkriva i sprječava višestruki unos istih osoba

Kontrola adrese na osnovu sistema GURS (geografski sistem adresa). Napomena: uključuje se parametarski

Fonetska kontrola (omogućuje pronalaženje osobe na osnovu fonetske sličnosti, na pr. Matic, Matič, Matić, Matich). Napomena: uključuje se parametarski

Korištenje modula “Evidencije” za vlastite zabilješke i/ili internu poštu vezanu na osobu

Korištenje modula “Reference” za povezivanje stranih programa sa modulom osoba (na pr. MS Word, Excel, WordPad, Pagis,..)

Slobodno definiranje vlastitih parametara (varijabli) za idividualizaciju unosa podataka o osobama. Moguće je definirati 10 dodatnih varijabli za svaki tip osobe (rolu), unos i koristenje proizvoljnih dodatnih informacija, bonitet stranke, primjedbe i td

Osim osoba, koje se javljaju kao subjekti poslovnih procesa u osiguranju, podsustav omogućuje administriranje podataka o dobavljačima, vlastitim suradnicima i td.