Kontakt

Mittermayergasse 4/3
A-1130 Wien
Phone: +43 676 727 2345
Fax:     +43 1 879 8970

Iblerov trg 9
10000 Zagreb
Phone: +385 1 4617 545
Fax:     +385 1 4636 490

wko
Intes Computer > USLUGE > MIGRACIJA
h_line

MIGRACIJA

Migracije podataka iz postojećih aplikacija u sistem VVS je dio projekta implementacije. Zavisno o veličini i vrsti portfelja korisnika donosi se odluka o tome na koji način će se postojeći podaci prenijeti u novi sistem.

Mogući pristup:

 • Manualni unos
 • Import u sistem VVS
 • Kombinacija manualnog unosa i importa

VVS podržava importe slijedećih podataka:

 • podaci o osobama
 • podaci o ugovorima o osiguranju (police)
 • podaci o štetama
 • analitička knjigovodstva (na pr. premijsko, provizije, reosiguranje)
 • financijsko knjigovodstvo

Imortni programi sistema VVS po pravilu ukljucuju kontrole konzistencije, formalne i logicke ispravnosti podataka.


Tvrtka INTES podržava proces migracije tako što:

 • daje na raspolaganje programe za import podataka
 • daje na raspolaganje test datoteke za import podataka
 • školuje stručnjake korisnika za poslove pripreme podataka za import (objasni strukture podataka, procedure importa, kontrole koje se vrše kod importa, strukture log-fileova koji nastaje kod importa, vrste i uzroke pogrešaka nastalih u importu, objasni uvjete i redosljed importa)
 • zajedno sa korisnikom analizira rezultate importa i greške nastale u importu, uputi korisnika kako otkloniti ili smanjiti greške
 • obavi tehničku verifikaciju rezultata importa i formalnu ispravnost i konzistenciju importiranih podataka